طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ح‍ی‍اه‌ الام‍ام‌ ال‍ع‍س‍ک‍ری‌: دراس‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‍ه‌ ت‍اری‍خ‍ی‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ل‍ح‍ی‍اه‌ الام‍ام‌ ال‍ح‍س‍ن‌ ال‍ع‍س‍ک‍ری‌

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
108605480635480631دانشکده الهیات و ادیان0
108605480645480642دانشکده الهیات و ادیان0