طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ش‍وق‌ م‍ه‍دی‌: ت‍ض‍م‍ی‍ن‍ی‌ از غ‍زل‍ی‍ات‌ ل‍س‍ان‌ ال‍غ‍ی‍ب‌ ح‍اف‍ظ ش‍ی‍رازی‌ در م‍دی‍ح‌ م‍ه‍دی‌ م‍وع‍ود اس‍لام‌ و پ‍ی‍ش‍وای‌ غ‍ائ‍ب‌ ج‍ه‍ان‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ زم‍ان‌ ارواح‍ن‍ا ف‍داه‌

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
108605480405480401دانشکده الهیات و ادیان0