طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ و ک‍ت‍اب‍داری‌: م‍ق‍الات‍ی‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و ت‍اری‍خ‌: "م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ و اس‍ن‍اد"

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
102204951084951081مخزن کتابخانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
102204952394952392مخزن کتابخانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه