طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

اساس نوروفیزیولوژیکی حرکت

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10870543638543638۱دانشکده علوم ورزشی و تندرستیاین کتاب تا تاریخ 1399/05/30 در امانت فرد دیگری است.0
10870553711553711۲دانشکده علوم ورزشی و تندرستیدردسترس0
10870553727553727۳دانشکده علوم ورزشی و تندرستیدردسترس0
10870555372555372۴دانشکده علوم ورزشی و تندرستیدردسترس0