طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

شدالازار في خط الاوزار عن زوارالمزار

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۳۱۰۱۰۵۳۵۷۶۳۵۳۵۷۶۳۱بخش وقف کتابخانه مرکزیکتاب وقفی است و قابل امانت نمی باشد.
105505559595559592دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
105505613325613323دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0