طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

راه تکامل

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۳۱۰۱۰۵۳۲۸۱۹۵۳۲۸۱۹۱-۲۱بخش وقف کتابخانه مرکزیکتاب وقفی است و قابل امانت نمی باشد.
۱۳۱۰۱۰۵۳۲۸۲۰۵۳۲۸۲۰۳-۴۱بخش وقف کتابخانه مرکزیکتاب وقفی است و قابل امانت نمی باشد.
۱۳۱۰۱۰۵۳۲۸۲۱۵۳۲۸۲۱۵-۶۱بخش وقف کتابخانه مرکزیکتاب وقفی است و قابل امانت نمی باشد.
۱۳۱۰۱۰۵۳۲۸۲۲۵۳۲۸۲۲۷۱بخش وقف کتابخانه مرکزیکتاب وقفی است و قابل امانت نمی باشد.
108605576885576881-22دانشکده الهیات و ادیان0
108605576895576893-42دانشکده الهیات و ادیان0
108605576915576915-62دانشکده الهیات و ادیان0
1086055769255769272دانشکده الهیات و ادیان0