طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تاریخ الفلسفه

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
105505260935260936-القرن التاسع عشر/1800-18501دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
105505260945260947-الفلسفه الحدیثه/1850-19451دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
105505260925260925-القرن الثامن عشر1دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
105505260915260912-الفلسفه الهلنستیه والرومانیه1دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
105505260975260971-الفلسفه الیونانیه1دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
105505260955260953-العصر الوسیط و النهضه1دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
105505260965260964-القرن السابع عشر1دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0