طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ک‍وآت‍رن‍ر (دوران‌ چ‍ه‍ارم‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌)

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
108105265045265041دانشکده علوم زمیندردسترس0
108105479915479912دانشکده علوم زمیندردسترس0