طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.
توجه : دانشجویان ورودی جدید حدود 20 مهر ( پس از تکمیل شدن مراحل ثبت نامشان در سامانه گلستان ) به صورت اتوماتیک عضو کتابخانه خواهند شد و نیازی به ثبت نام ندارند.

الاس‍س‌ ال‍ع‍م‍دی‍ه‌ ف‍ی‌ ق‍واع‍د ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌: ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ش‍ری‍ح‌ ع‍وام‍ل‌ ف‍ی‌ ال‍ن‍ح‍و