طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

الاس‍س‌ ال‍ع‍م‍دی‍ه‌ ف‍ی‌ ق‍واع‍د ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌: ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ش‍ری‍ح‌ ع‍وام‍ل‌ ف‍ی‌ ال‍ن‍ح‍و

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
108605252575252571دانشکده الهیات و ادیان0