طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌‎ IT‬م‍ه‍ارت‌ اول‌، دوم‌، س‍وم‌ و ه‍ف‍ت‍م‌: م‍ف‍اه‍ی‍م‌ پ‍ای‍ه‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاعات، استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها، واژه پردازها و اطلاعات و ارتباطات

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
105505250815250811دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0