طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌ ال‍م‍ک‍اس‍ب‌ ب‍ص‍ورت‌ پ‍رس‍ش‌ و پ‍اس‍خ‌ (م‍ح‍رم‍ه‌، ب‍ی‍ع‌، خ‍ی‍ارات‌)

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
1150105249795249791مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی0