طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ارت‍ج‍اع‌ روش‍ن‍ف‍ک‍ری‌ در ای‍ران‌

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
108605246705246701دانشکده الهیات و ادیان0
108605246695246692دانشکده الهیات و ادیان0
108605246675246673دانشکده الهیات و ادیان0