طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

‏‫م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ م‍وث‍ر ب‍رای‌ ح‍رف‌ ش‍ن‍وی‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌‮‬‮‬

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
108905239945239941پژوهشکده خانوادهدردسترس0