طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ش‍رح‌ م‍ک‍اس‍ب‌ [ان‍ص‍اری‌]

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
11501052138452138411مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی0
11501052138252138221مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی0
11501052138352138341مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی0