طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ع‍دال‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌: م‍س‍ائ‍ل‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
11501052107052107011مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی0
11501052110952110912مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامیدردسترس0