طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

چهارده معصوم

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
11701051124051124011کودک و نوجوان کتابخانه مرکزیدردسترس0
11701051124151124112کودک و نوجوان کتابخانه مرکزیدردسترس0
11701051124251124221کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
11701051124351124322کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
11701051124451124431کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
11701051124551124532کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
11701051124651124641کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
11701051124751124742کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
11701051125051125061کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
11701051125151125162کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
11701051125251125281کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
11701051125351125382کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
117010511254511254101کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
117010511255511255102کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
117010511248511248111کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
117010511249511249112کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
117010511256511256121کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
117010511257511257122کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
117010511258511258131کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
117010511259511259132کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0