طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

قصه های شیرین از زندگی معصومین

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
11701051120251120221کودک و نوجوان کتابخانه مرکزیدردسترس0
11701051120351120322کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
11701051120451120441کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
11701051120551120542کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
11701051120851120861کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
11701051120951120962کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
11701051131551131571کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
11701051131651131672کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
11701051121251121281کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
11701051121351121382کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
117010511206511206131کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0
117010511207511207132کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی0