طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

آشنایی با احتمال و نظریه ی توزیع ها

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
1044050941050941011دانشکده علوم ریاضیدردسترس0مراجعه حضوری به کتابخانه
1044050941150941112دانشکده علوم ریاضیدردسترس0مراجعه حضوری به کتابخانه
1044050941250941221دانشکده علوم ریاضیدردسترس0مراجعه حضوری به کتابخانه
1044050941350941322دانشکده علوم ریاضیدردسترس0مراجعه حضوری به کتابخانه
1044056314656314613دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
1044056314756314714دانشکده علوم ریاضیدردسترس0مراجعه حضوری به کتابخانه
1044056314856314815دانشکده علوم ریاضیدردسترس0مراجعه حضوری به کتابخانه
1044056314956314923دانشکده علوم ریاضیاین کتاب تا تاریخ 1399/03/24 در امانت فرد دیگری است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
1044056315056315024دانشکده علوم ریاضیدردسترس0مراجعه حضوری به کتابخانه
1044056315156315125دانشکده علوم ریاضیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
1044056613156613126دانشکده علوم ریاضیدردسترس0مراجعه حضوری به کتابخانه
1022048053948053927مخزن کتابخانه مرکزیدردسترس0مراجعه حضوری به کتابخانه
1022057409757409728مخزن کتابخانه مرکزیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0مراجعه حضوری به کتابخانه