طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

یادداشتهای علم

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
1055051018651018611دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
1055051018751018712دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
1055051018851018821دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
1055051018951018922دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
105505101905101901دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
1055051019151019132دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
1055051019251019241دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
1055051019351019342دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
1055051019451019451دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
1055051019551019552دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
1055051019651019661دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
1055051019751019762دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
1055051019851019871دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
1055051019951019972دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
1086031060631060613دانشکده الهیات و ادیان0
1086031060731060723دانشکده الهیات و ادیان0
1086031060831060833دانشکده الهیات و ادیان0