طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

اقتصاد سنجی کاربردی سری های زمانی: الگوهای داده های ترکیبی با تواتر متفاوت

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
102205120455120451مخزن کتابخانه مرکزیدردسترس0مراجعه حضوری به کتابخانه
102205120465120462مخزن کتابخانه مرکزیدردسترس0مراجعه حضوری به کتابخانه
102204920634920633مخزن کتابخانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
102204922724922724مخزن کتابخانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
102204922734922735مخزن کتابخانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
106505573715573716دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
106505726855726857دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
106505726865726868دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0