طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
102205119955119951مخزن کتابخانه مرکزیدردسترس0مراجعه حضوری به کتابخانه
102205119965119962مخزن کتابخانه مرکزیدردسترس0مراجعه حضوری به کتابخانه
106505441685441683دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0