طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

‏‫ م‍راه‌‌العقول ف‍ی‌ش‍رح‌ اخ‍ب‍ار آل‌ال‍رس‍ول‌ [ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌]‬

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
1086050551650551611دانشکده الهیات و ادیان0
1086050551750551712دانشکده الهیات و ادیان0
1086050551950551921دانشکده الهیات و ادیان0
1086050552050552022دانشکده الهیات و ادیان0
1086050552150552131دانشکده الهیات و ادیان0
1086050552250552241دانشکده الهیات و ادیان0
1086050552350552351دانشکده الهیات و ادیان0
1086050552450552461دانشکده الهیات و ادیان0
1086050552550552571دانشکده الهیات و ادیان0
1086050552650552681دانشکده الهیات و ادیان0
1086050552750552791دانشکده الهیات و ادیان0
10860505528505528101دانشکده الهیات و ادیان0
10860505529505529111دانشکده الهیات و ادیان0
10860505530505530121دانشکده الهیات و ادیان0
10860505531505531131دانشکده الهیات و ادیان0
10860505532505532141دانشکده الهیات و ادیان0
10860505534505534151دانشکده الهیات و ادیان0
10860505535505535161دانشکده الهیات و ادیان0
10860505536505536171دانشکده الهیات و ادیان0
10860505537505537181دانشکده الهیات و ادیان0
10860505538505538191دانشکده الهیات و ادیان0
10860505539505539201دانشکده الهیات و ادیان0
10860505540505540211دانشکده الهیات و ادیان0
10860505541505541221دانشکده الهیات و ادیان0
10860505542505542231دانشکده الهیات و ادیان0
10860505543505543241دانشکده الهیات و ادیان0
10860505544505544251دانشکده الهیات و ادیان0
10860505545505545261دانشکده الهیات و ادیان0