طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

‏‫شیمی تجزیه

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
1044050542150542111دانشکده علوم ریاضیاین کتاب تا تاریخ 1398/12/12 در امانت فرد دیگری است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
1044056805256805212دانشکده علوم ریاضیاین کتاب تا تاریخ 1398/12/05 در امانت فرد دیگری است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
1044056805356805313دانشکده علوم ریاضیاین کتاب تا تاریخ 1398/12/12 در امانت فرد دیگری است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
1044056805856805821دانشکده علوم ریاضیاین کتاب تا تاریخ 1398/12/17 در امانت فرد دیگری است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
1044056805956805922دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه