طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

گ‍زارش‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ن‍ظام‌ ب‍ان‍ک‍ی‌ ک‍ش‍ور در س‍ال‌ ۱۳۸۴

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
1150105054185054181مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامیدردسترس0