طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

نقد و نظری در علوم انسانی و اجتماعی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
105504904784904781دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
105504904774904772دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
105505751545751543دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0