طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

‏‫آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ روان‍ی‌: دی‍دگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ درباره اخ‍ت‍لال‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ ب‍راس‍اس‌‎ DSM 5‬

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
1075050095350095321دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
1075050095450095412دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0
1075050770450770423دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0
1075050770550770524دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی0