طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

غ‍ائ‍ل‍ه‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ م‍س‍ت‍ن‍د ب‍ه‌ اس‍ن‍اد ت‍اری‍خ‍ی‌ و س‍ی‍اس‍ی‌ و آرش‍ی‍وی‌

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
119010500725500725بنیاد رواقی0