طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ع‍ق‍اب‌ ک‍م‍ازان‌، ی‍ا، ک‍ری‍م‍خ‍ان‌ زن‍د از م‍رگ‌ ن‍ادر ... ت‍ا ش‍ک‍س‍ت‌ ع‍ل‍ی‍م‍ردان‍خ‍ان‌

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
119010500587500587بنیاد رواقی0