طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

گزارش بیست و ششمین مایش بانکداری اسلامی: تجربه جهانی بانکداری اسلامی: روش های تامین مالی ابزارها خدمات و محصولات

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
102204896374896371مخزن کتابخانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
102204896864896862مخزن کتابخانه مرکزیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
1150105054155054153مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامیدردسترس0
11501052421352421311مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی0
11501052421252421221مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی0
11501052421152421131مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی0
11501052441152441112مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی0
11501052441252441213مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی0
11501052441352441314مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی0
11501052441452441422مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی0
11501052441552441523مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی0
11501052441652441624مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی0
11501052441752441732مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی0
11501052441852441833مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی0
11501052441952441934مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی0