طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

خ‍واج‍ه‌ ن‍ظام‌ ال‍م‍ل‍ک‌ طوس‍ی‌: گ‍ف‍ت‍ار در ت‍داوم‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ای‍ران‌

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
105504878994878991دانشکده ادبیات و علوم انسانی0