طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

Baukonstruktion-Details; Zeichnungen fur die praxis, building construction details, construction details, [Udersetzung ins Eng

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
1033005506355063v.11دانشکده معماری و شهرسازی0
1022006819768197v.11کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
1022004167241672v.21کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه