طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

la gestion finaciere de l'entreprise : Cas et commentaires

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220129829129829v.11کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220129830129830v.21کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10650129831129831v.12دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650129832129832v.22دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0