طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

Le livre des mille muits et une nuit

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
1022002539225392v.11کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
1022002539325393v.21کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
1022002539425394v.31کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
1022002539525395v.41کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
1022002539625396v.51کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
1022002539725397v.61کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
1022002539825398v.71کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
1022002539925399v.81کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه