طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

Memoires d'outre - tombe

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10550207466207466v.11دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550207467207467v.12دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550207468207468v.13دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550207469207469v.14دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550207470207470v.15دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220207471207471v.16کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه