طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

Oeuvres completes ler edn annotee

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
1022002468224682v.1کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
1022002468324683v.2کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
1022002468424684v.3کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
1022002468524685v.4کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
1022002468624686v.5کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
1022002468724687v.6کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
1022002468824688v.7کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
1022002468924689v.8کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
1022002469024690v.9کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
1022002469124691v.10کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
1022002469224692v.11کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
1022002469324693v.12کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه