طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

Indiana: [texte etabli, avec introudction notes et relve de varinates

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220056580565801کتاب‌خانه مرکزیاین کتاب تا تاریخ 1398/10/01 در امانت فرد دیگری است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550056581565812دانشکده ادبیات و علوم انسانیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0