طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

la Comedie humaine

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
102200070947094v.11کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
102200070957095v.21کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
102200070967096v.31کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
102200070977097v.41کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
102200070987098v.51کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
102200070997099v.61کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
102200071007100v.71کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
105500077597759v.1 ۸۸/۶/۳۰2دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
105500077587758v.2 ۸۸/۶/۳۰2دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
105500077617761v.3 ۸۸/۶/۳۰2دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
105500080638063v.4 ۸۸/۶/۳۰2دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
105500077627762v.5 ۸۸/۶/۳۰2دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
105500077637763v.6 ۸۸/۶/۳۰2دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
105500077647764v.7 ۸۸/۶/۳۰2دانشکده ادبیات و علوم انسانی0