طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

Le Planetarium, Roman

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
102201110581110581کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
105503910123910122دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
105504028664028663دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
105504465704465704دانشکده ادبیات و علوم انسانی0