طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

Temoin parmi les hommes

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
1022002544525445v.11کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
1022002544625446v.21کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
1022002544725447v.31کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
1022002544825448v.41کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
1022002544925449v.51کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
1022002545025450v.61کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
1022002545125451v.12کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
1022002545225452v.22کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
1022002545325453v.32کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
1022002545425454v.42کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
1022002545525455v.52کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه
1022003336933369v.62کتاب‌خانه مرکزیمراجعه حضوری به کتابخانه