طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

poesie pref de jean Gaulmier predentation et notes de Bernard leuiliot

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
1022005276552765v.11کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
1022005276952769v.21کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
1022005276752767v.31کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
1055005277052770v.22دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
1055005276852768v.32دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10220131449131449v.13کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220131450131450v.14کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220131451131451v.15کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220131453131453v.24کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220131454131454v.25کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
1022006005060050v.33کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
1022006005160051v.34کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220131452131452v.23کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220131455131455v.35کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
1055005276652766v.12دانشکده ادبیات و علوم انسانی0