طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

Thermophysical properties of lithium hydride, deuteride, and tritide and of their solutions with lithium

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
102203066933066931کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
104403531693531692دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
104403531683531683دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه
104403533763533764دانشکده علوم ریاضی0مراجعه حضوری به کتابخانه