طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

The Internet complete reference

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10510296075296075v.11دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر0
10510296077296077v.12دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر0
10510296076296076v.21دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر0
10510296078296078v.22دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر0
10510342187342187v.13دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر0
10510342188342188v.23دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر0