طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

سرمایه‌ی اجتماعی و سلامت اجتماعی: مفاهیم و رویکردها

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220486126۴۸۶۱۲۶۱کتاب‌خانه مرکزیاین کتاب تا تاریخ 1399/03/15 در امانت فرد دیگری است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
105504903894903892دانشکده ادبیات و علوم انسانیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0
105504903904903903دانشکده ادبیات و علوم انسانیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0
106504911044911044دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0