طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تاریخ جامع ایران

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10220483901۴۸۳۹۰۱۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220483902۴۸۳۹۰۲۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220483903۴۸۳۹۰۳۳۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220483904۴۸۳۹۰۴۴۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220483905۴۸۳۹۰۵۵۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220483906۴۸۳۹۰۶۶۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220483907۴۸۳۹۰۷۷۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220483908۴۸۳۹۰۸۸۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220483909۴۸۳۹۰۹۹۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220483910۴۸۳۹۱۰۱۰۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220483911۴۸۳۹۱۱۱۱۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220483912۴۸۳۹۱۲۱۲۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220483913۴۸۳۹۱۳۱۳۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220483914۴۸۳۹۱۴۱۴۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220483915۴۸۳۹۱۵۱۵۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220483916۴۸۳۹۱۶۱۶۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220483917۴۸۳۹۱۷۱۷۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220483918۴۸۳۹۱۸۱۸۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220483919۴۸۳۹۱۹۱۹۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220483920۴۸۳۹۲۰۲۰۱کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10550487655۴۸۷۶۵۵۱۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550487656۴۸۷۶۵۶۲۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550487657۴۸۷۶۵۷۳۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550487658۴۸۷۶۵۸۴۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550487659۴۸۷۶۵۹۵۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550487660۴۸۷۶۶۰۶۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550487661۴۸۷۶۶۱۷۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550487662۴۸۷۶۶۲۸۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550487663۴۸۷۶۶۳۹۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550487664۴۸۷۶۶۴۱۰۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550487665۴۸۷۶۶۵۱۱۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550487666۴۸۷۶۶۶۱۲۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550487667۴۸۷۶۶۷۱۳۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550487668۴۸۷۶۶۸۱۴۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550487669۴۸۷۶۶۹۱۵۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550487670۴۸۷۶۷۰۱۶۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550487671۴۸۷۶۷۱۱۷۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550487672۴۸۷۶۷۲۱۸۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550487673۴۸۷۶۷۳۱۹۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
10550487674۴۸۷۶۷۴۲۰۲دانشکده ادبیات و علوم انسانی0
1055054221754221713دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
1055054221854221823دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
1055054221954221933دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
1055054222054222043دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
1055054222154222153دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
1055054222254222263دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
1055054222354222373دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
1055054222454222483دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
1055054222554222593دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
10550542226542226103دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
10550542227542227113دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
10550542228542228123دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
10550542229542229133دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
10550542230542230143دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
10550542231542231153دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
10550542232542232163دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
10550542233542233173دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
10550542234542234183دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
10550542235542235193دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0
10550542236542236203دانشکده ادبیات و علوم انسانیدردسترس0