طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بیوشیمی ورزشی و سوخت‌وساز فعالیت ورزشی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10870482043۴۸۲۰۴۳۱دانشکده علوم ورزشی و تندرستیدردسترس0
10870482044۴۸۲۰۴۴۲دانشکده علوم ورزشی و تندرستیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0
10870553809553809۳دانشکده علوم ورزشی و تندرستیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0
10870553810553810۴دانشکده علوم ورزشی و تندرستیدردسترس0
10870562653562653۵دانشکده علوم ورزشی و تندرستیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0
10870569037569037۶دانشکده علوم ورزشی و تندرستیدردسترس0
10870569038569038۷دانشکده علوم ورزشی و تندرستیدردسترس0
108705712825712828دانشکده علوم ورزشی و تندرستیتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0
108705712835712839دانشکده علوم ورزشی و تندرستیدردسترس0