طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

حقوق بین‌الملل فضا معاهده فضای ماورای جو

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۱۰۸۱۰۴۷۷۷۹۸۴۷۷۷۹۸۱دانشکده علوم زمین0
۱۱۱۰۱۰۴۸۹۱۷۲۴۸۹۱۷۲۲مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۱۱۰۱۰۵۰۹۴۳۷۵۰۹۴۳۷۳مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۱۱۰۱۰۵۰۹۴۳۸۵۰۹۴۳۸۴مرکز تحقیقات حقوق بشر0مراجعه حضوری به کتابخانه
107105626275626275دانشکده حقوق0