طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مالی شرکتی پیشرفته: رویکرد کاربردی

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10650471832۴۷۱۸۳۲۱دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10650471833۴۷۱۸۳۳۲دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
10220471834۴۷۱۸۳۴۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220471835۴۷۱۸۳۵۴کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10220472353۴۷۲۳۵۳۵کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10850473152۴۷۳۱۵۲۶دانشکده مدیریت و حسابداری0
10850473153۴۷۳۱۵۳۷دانشکده مدیریت و حسابداری0
10850483495۴۸۳۴۹۵۸دانشکده مدیریت و حسابداری0
10850483496۴۸۳۴۹۶۹دانشکده مدیریت و حسابداری0
10850483497۴۸۳۴۹۷۱۰دانشکده مدیریت و حسابداری0