طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مبانی سازمان و مدیریت

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
10850468595۴۶۸۵۹۵۱دانشکده مدیریت و حسابداری0
10850473133۴۷۳۱۳۳۲دانشکده مدیریت و حسابداری0
113010486791۴۸۶۷۹۱۳پژوهشکده فضای مجازی0
106505014975014974دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی0
102204922854922855مخزن کتابخانه مرکزیاین کتاب تا تاریخ 1399/03/24 در امانت فرد دیگری است.0مراجعه حضوری به کتابخانه
10855248695248696دانشکده مدیریت و حسابداریدردسترس0
108505519925519927دانشکده مدیریت و حسابداریتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0
108105574705574708دانشکده علوم زمیندردسترس0
102205647175647179مخزن کتابخانه مرکزیدردسترس0مراجعه حضوری به کتابخانه
1085056566756566710دانشکده مدیریت و حسابداریتا کنون کتاب توسط کاربر برگشت داده نشده است.0
10330574241574241۱۱دانشکده معماری و شهرسازی0