طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

الگوریتم‌های بهینه‌سازی الهام گرفته از طبیعت

فهرست نسخه های منبع
بارکدشماره ثبتجلدکپیمحل نگهداریوضعیتصف رزروهاعملیات
۴۶۸۶۴۵۱دانشکده مهندسی هسته ای
۱۰۲۲۰۴۷۲۳۲۸۴۷۲۳۲۸۲کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
۱۰۲۲۰۴۷۲۳۲۹۴۷۲۳۲۹۳کتاب‌خانه مرکزی0مراجعه حضوری به کتابخانه
10610488388۴۸۸۳۳۸۴دانشکده مهندسی برقدردسترس0
10610488339۴۸۸۳۳۹۵دانشکده مهندسی برقدردسترس0
10610488340۴۸۸۳۴۰۶دانشکده مهندسی برقدردسترس0
108105667325667327دانشکده علوم زمیندردسترس0